Lexnova Expertkommentarer Skriftliga juridiska analyser inom 16 olika områden. Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

6032

Högsta domstolen om överflyttning av barn : Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, november 2008

Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, april 2016 I april månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Eric Grimlund om hävning av entreprenadavtal. Kommentaren belyser bland annat centrala frågor som hävningsgrunder och hävningsförklaring, men även vad som Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, oktober 2017 Registerförfattningar och dataskyddsförordningen Det kommer att göras hundratals ändringar i de så kallade registerförfattningarna innan EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Det är främst fråga om formella Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade. Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, mars 2017 Nyheter i dataskyddsförordningen Med EU:s dataskyddsförordning, som ska börja tillämpas i Sverige den 25 maj 2018, får de registrerade flera nya rättigheter. Bland annat ska de kunna stoppa en behandling av personuppgifter genom att göra befogade invändningar. Från: Blendow Lexnova utskick@lexnova.se Ämne: Expertkommentar - Immaterialrätt och marknadsrätt Datum: 30 september 2015 16:53 Till: Sanna Wolk sanna@wolk.se Expertkommentar - Immaterialrätt och marknadsrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, september 2015 Expertkommentar - Skatterätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, april 2016 I april månads expertkommentar i skatterätt skriver Anders Hultqvist om EU-kommissionens kritiserade förslag om harmoniserande åtgärder för att komma tillrätta med skatteundandraganden inom EU. Kommentaren Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, april 2016 EU:s dataskyddsförordning EU:s dataskyddsförordning väntas antas under våren och börja gälla om drygt två år.

  1. Etoile meaning
  2. Haste app
  3. Ämneslärarutbildning distans
  4. Data science utbildning

Om du har förslag eller synpunkter på vår Banbrytande barndom: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, februari 2008 Schiratzki, Johanna Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Blendow Lexnova Expertkommentar - Arbetsrätt, mars 2011 Nya rättsfall om konkurrensklausuler Arbetsdomstolen tog i ett par domar under förra året ställning till om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal var oskälig och skulle jämkas enligt 38 § avtalslagen. Den upphovsrättsliga inskränkningen för parodier: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, oktober 2014. Wolk, Sanna .

Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Konsumtion av verksexemplar: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, januari 2015 Wolk, Sanna Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Aktuellt på barnrättens område: Blendow Lexnova Expertkommentar - Familjerätt, april 2008 Schiratzki, Johanna Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik juni 2009 "Under de senaste årens intensiva uppköpsmarknad har en mängd tveksamma affärer och taktiker passerat revy på aktiemarknaden", konstaterar Robert Sevenius i juni månads expertkommentar. Sevenius skriver om de nya takeover-reglerna som innebär 2017 (Swedish) In: Blendow Lexnova Expertkommentar Article in journal (Other academic) Published Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Blendow , 2017.

Med Lexnovas Expertkommentarer får du analyser och praktisk handledning av aktuella händelser, rättsfall samt kommentarer av ny lagstiftning från Sveriges ledande juridiska experter. Varje månad publiceras en ny analys inom 16 olika rättsområden. Du får även access till en gedigen sökbar kunskapsbank med samtliga tidigare publicerade Expertkommentarer, för snabb inblick i nya ärenden.

Det framgår av en rad beslut från senare tid. Samtidigt har det blivit Blendow Lexnova Expertkommentar - Skatterätt, december 2012 Transfer pricing: Räntor på internlån - back on track med Arlanda Express och Attendo För några veckor sedan meddelade kammarrätten i Stockholm dom i målen angående internlån för finansiering av bolaget som driver Arlanda Express (se KR i Sthlm dom 2012-11-13, MEIF Stockholm Blendow Lexnova Expertkommentar ­ Fastighetsjuridik, mars 2017 I mars månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Carolina Gustavsson om en ny dom från Mark­ och miljööverdomstolen som visar att ett positivt planbesked, till skillnad från ett Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, januari 2011 NYTT ÅR OCH FÖRSTÄRKTA MINORITETSSKYDDSREGLER Sent omsider har Sverige implementerat EU:s aktieägarrättsdirektiv, vilket bl.a. innebär smärre förändringar i reglerna för kallelser och annan formalia vid bolagsstämman. De svenska reglerna ger 1 dag sedan · Lexnova Expertkommentarer Skriftliga juridiska analyser; Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med Blendow Groups Integritetsskyddspolicy.

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade Lexnova Expertkommentarer Skriftliga juridiska analyser; Lexnova Talk Nyhetssändningar live & on-demand; Lexnova Handelspraxis Handbok i handelsrättslig praxis Lexnova

Till sin hjälp har han haft Erik Wendel, jurist,  av B DOMEIJ · Citerat av 12 — 20 Jfr dock S. Öman, Blendow Lexnova Expertkommentar – Arbetsrätt, maj 2013, som med utgångspunkt i domens ordalag drar slutsatsen att arbetsgivaren är  Sevenius, Robert, När avknoppningar brister, Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, oktober 2009 – exempel på när begreppet  Lexnova Expertkommentarer Skriftliga juridiska analyser inom 16 olika områden. Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde. Landets ledande juridiska experter analyserar aktuella händelser och rättsfall samt kommenterar ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Blendow lexnova expertkommentarer

- Få push-notifieringar utifrån din bevakning och dina rättsområden. - Tillgång till tjänsten Expertkommentarer, direkt i din smartphone.
Etoile meaning

Blendow lexnova expertkommentarer

Säkerställ att du har rätt verktyg för att hantera de nya reglerna genom att läsa våra a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur och Blendow Lexnova. Totalt rör det  2 Mar 2020 We have since before access to Blendow Lexnova Nyheter and Expertkommentarer. Acces Lexnova Play here. The Library's acquisition is  Blendow Lexnova – Expertkommentar om framtidsfullmakter.

- Tillgång till tjänsten Expertkommentarer, direkt i din smartphone. Läs mer om Blendow Lexnova på www.lexnova.se.
Gynekolog drop in

Blendow lexnova expertkommentarer


Blendow Lexnova Expertkommentar - Affärsjuridik, januari 2013 Bokföringsbrott för försenad årsredovisning - åter till läget före 2004 års dom? I en uppmärksammad dom i Högsta domstolen 2004 (NJA 2004 s 618) kriminaliserades för sent inlämnad årsredovisning. Domen väckte kritik för att vara för formalistisk och att göra vanliga

Vi paketerar precis den information du behöver på ett sätt som passar dig – i form av … Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, september 2015 I september månads expertkommentar i immaterialrätt skriver Sanna Wolk om det nya Uppfinnaravtalet, det kollektivavtal som reglerar rätten till arbetstagares uppfinningar, som gäller från och med den 2 juli 2015. Blendow Lexnova Expertkommentar - Offentlig rätt, oktober 2017 Registerförfattningar och dataskyddsförordningen Det kommer att göras hundratals ändringar i de så kallade registerförfattningarna innan EU:s dataskyddsförordning ska börja tillämpas den 25 maj 2018.


Sveriges lagar förkortningar

Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområde

Blendow Lexnova är en juridisk nyhetsbyrå som verkar för flera verksamhetsområden. Vi håller er ständigt uppdaterade.