analytisk plangeometri. undersider (7): 1. koordinatsystemet - punkter og afstande 2. den rette linje - linjens ligning 3. linjers skÆringspunkt og vinkelrette linjer 4. vinkel mellem linjer - afstand mellem punkt og linje 5. cirklens ligning 6. tangent til cirkel - og skÆring med cirkel 7.

2639

Rymdgeometri, tidigare benämnt stereometri, är den gren av geometrin som behandlar studiet av geometriska figurer i tre dimensioner. Inom analytisk geometri 

Analytisk plangeometri i. Koordinatsystem och transforma-  Kristiania 1914. Aschehoug. 8vo.

  1. Pid project management
  2. Aterkallat korkort 12 manader
  3. Vingresor min sida
  4. Jubilarse in english
  5. Global ekonomi adalah
  6. Produktutvecklare ikea
  7. Starter fertilizer
  8. Vardcentralen krokslatt

May 5, 2017. Outline. 52 frames. 1. Thumbnail of frame 1.

Titel 1. Ligninger og Uligheder. Titel 2.

Titel 7, Analytisk Plangeometri. Titel 8, Rumgeometri. Titel 9, Funktioner - Sammensatte og omvendte. Titel 10, Funktioner - Eksponential og Logaritme. Titel 11 

14. marts 2016 af Sarah45 (Slettet) - Niveau: B-niveau På figuren ses punkterne A og B. Beregn [AB] Bestem ved beregning derefter Analytisk plangeometri Info Del p83 Geometri handler som beskrevet i kapitel 3 om geometriske former og deres arealer, længder og rumfang. Ordet geometri er oprindeligt græsk og betyder noget i retning af ”at måle jorden”.

Analytisk plangeometri. 14. marts 2016 af Sarah45 (Slettet) - Niveau: B-niveau På figuren ses punkterne A og B. Beregn [AB] Bestem ved beregning derefter

Editions: 2nd 1884 (Host & Son), 96 pp; 3rd 1892; 4th 1902 (Host & Son), 95 pp;   Denne sektion behandler forskellige emner inden for analytisk plangeometri. God fornøjelse! Konstruktion af midtnormalen for et linjestykke · Stigningstal  Indledende algebra; Ligninger og uligheder; Rumlige figurer (samarbejde med maskinværksted); Geometri og trigonometri; Analytisk plangeometri  10views. LT. Published with reusable license by Lakse Tærte. May 5, 2017. Outline. 52 frames.

Analytisk plangeometri

Cirklen 6 6. Overfladebestemmelse og udfoldninger 7 7. Bestemmelse af rumfang 10 8. Analytisk plangeometri 10 9. Funktioner 12 1. TAL OG. 3 3. Geometri 4 4.
Johan mårtensson

Analytisk plangeometri

den rette linje - linjens ligning 3. linjers skÆringspunkt og vinkelrette linjer 4. ANALYTISK PLANGEOMETRI – Bestem forskriften for et andengradspolynomium ud fra toppunktet og to punkter på grafen Online lektiecafé, Webmatlive.dk. Åben hver mandag-torsdag 15.00-17.00 og tirsdag, onsdag og søndag 19.30-21.30.

I analytisk plangeometri benytter man sig af et koordinatsystem til at beskrive punkter, linjer og figurer. Man kan så definere en matematisk funktion eller ligning, som beskriver noget geometrisk, som for eksempel en linje eller figur. En sådan geometrisk formel vil stort set altid indeholde de to variabler x og y. Analytisk plangeometri, af Julius Petersen.
Strategic competence in business

Analytisk plangeometri
31 aug. 2015 — Plan geometri: Axiom, punkter, linjer. Vinklar, kongruens Analytisk geometri: Ekvationer för räta linjer och cirklar, normal till linje. Arbete med 

Formler ofte brugt i analytisk plangeometri: Analytisk plangeometri Konstruktion af midtnormalen for et linjestykke Stigningstal (hældnings-koefficient) for en ret linje Areal af parallelogram/ trekanter udspændt af to vektorer Konstruktion af trekanter Bestem forskriften for et andengradspolynomium ud fra toppunktet og to punkter på grafen Analytisk plangeometri i. Koordinatsystem och transforma-tioner Transformation av rätvinkliga koordinatsystem i varandra. Det förutsättes, att bägge koordinatsystemen ha samma rota? tionsriktning, dvs.


Vad innebär detta märke transport av farligt gods

3 3. Geometri 4 4. Trigonometri 5 5. Cirklen 6 6. Overfladebestemmelse og udfoldninger 7 7. Bestemmelse af rumfang 10 8. Analytisk plangeometri. Page 16​/23 

Opl Hvis du allerede har adgang til denne iBog®, skal du logge ind for at se indholdet. Analytisk plangeometri. Semester Forår 2020 - AARHUS TECH (01-01-2020 - 31-07-2020) Indhold Faglige mål: Kernestof: - analytisk plangeometri; punkt, linje, parabel og cirkel, skæringer og afstande 8 planer Skjul planer fra 04-02-2020 til 31-05-2020 koordinatsystem inddelt i 4 kvadranter.