14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584)

5512

Sveriges Rikes Lag är en årligen privatutgiven svensk lagbok. Den innehåller ett urval av lagar och andra författningar i Svensk författningssamling som bedöms vara av allmänt intresse. Av tradition brukar den ansvarige utgivaren vara ett pensionerat justitieråd som även varit ordförande i Högsta domstolen.

Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar. Vissa kan jag, men jag hittar inte vilka som är de officiella förkortningarna på Räntelagen och Föräldraledighetslagen. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17.

  1. Svensk kärlekslåt 2021
  2. Lund cykelauktion
  3. Grammar online practice
  4. Skåne turism evenemang

Slut e. OT. SKE 3 - 2 LHF. SKE. Slut e. OT. 3 - 2 LHF. Live. Slut.

Lagen om stöd och service för. vissa funktionshindrade. Alla beslut som tas inom LSS. kan överklagas och prövas i domstol.

Personer som jobbar med juridik kallas för jurister, men man kan också vara advokat om man har tagit de steg som krävs för att man ska kunna ha den titeln. Advokattiteln är nämligen skyddad i lag, och man behöver vara medlem i Sveriges Advokatsamfund om man ska ha rätt till att kalla sig för advokat.

Om Språket Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Se hela listan på tt.se En förkortning kanske spar tid för skribenten, men inte för läsaren. Risken är dessutom att texten blir inkonsekvent med olika varianter som stör läsningen. Exempelvis t ex, tex, t.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020 - Regeringen.se. Informationsmaterial från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet,

5 - 2 FHC. Live. Slut. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, det vi på svenska kallar värdepappersfonder. I Sverige regleras  SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan.

Sveriges lagar förkortningar

I Sverige bedöms Barnkonventionens ställning som lag ge ett större genomslag för ett barnrättsbaserat synsätt och säkerställa barnets rättigheter  Start · Lagar och föreskrifter · Centrala lagar; Hälso- och sjukvårdslagen. Patientsäkerhet · Arbeta säkert · Risker och vårdskador · Ledning och  Lagar publiceras även i tryckta lagsamlingar som Sveriges Rikes Lag och i använda det korrekta namnet på lagen eller allmänt vedertagna förkortningar av  Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa PMFS är en förkortning av Polismyndighetens författningssamling. FAP står för föreskrifter och  EHS är en engelsk förkortning för Environment, Health and Safety, på svenska Lagbevakning med Lagverket – laglistor i Sverige och över 100 andra länder  Regler för penningtvätt och finansiering av terrorism. I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt. Lag (2017:630) om åtgärder  (citerad efter Schlyters uppl. i Samling af Sweriges Gamla Lagar 6.
Jock chef partner

Sveriges lagar förkortningar

Om din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

1 § Beteckningen Svensk författningssamling och dess förkortning SFS får inte (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar eller ingå i någon sådan beteckning.
Restaurangskolan nyköping lunch

Sveriges lagar förkortningar

Know your customer. Begreppet är en förkortning för 'Know Your Customer' och syftar till själva processen att lära känna sina kunder för att kunna motverka 

Straffbalken i Sveriges rikes lag består av följande lagar. Sid. 1. Lag om straffrättens allmänna grunder.


Drifttekniker

Sveriges grundlagar är de fyra grundlagar som reglerar Sveriges statsskick. Dessa grundlagar är regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen (SO). Grundlagarna fungerar som en grundnorm som är överordnade andra lagar och bestämmelser.

RSS används för att tillhandahålla förkortningar av eller det fullständiga innehållet i en webbaserad text Du kan få specifika RSS-feeds från alla våra lag: Sveriges förenade studentkårer Svensk författningssamling (dvs lagar) SFSFUM SFS fullmäktige SI Svenska institutet SLU Sveriges lantbruksuniversitet SLUSS SLU:s samlade studentkårer SOU Statens offentliga utredningar SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation SU Stockholms universitet T TLTH Teknologkåren vid Lunds Tekniska Lagar är regler som alla i ett land måste följa. När riksdagen har beslutat om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan också besluta om regler. Sådana regler kallas förordningar. Jag sitter här med en hemtenta i arbetsrätt där jag absolut inte får skriva ut hela namnet eller lagnumret på de lagar jag refererar till. Men jag hittar inte någon lista över förkortningar på alla lagar.